“Duurzaam in denken en doen”

Gezondheid en hygiënebeleid

Compaxo is gecertificeerd volgens de foodstandaard IFS, en wij blijven dit beschouwen als de kwaliteitsnorm die moet worden gehandhaafd. Daarnaast zijn investeringen in de verbetering van ons hygiënebeleid voor ons van het grootste belang. Ook het feit dat wij de kwaliteit van onze producten en grondstoffen uitgebreid in ons eigen organoleptisch en microbiologisch laboratorium controleren, geeft ons een grote flexibiliteit.

Compaxo is gecertificeerd en wordt jaarlijks beoordeeld volgens de foodstandaard IFS. Wij beschouwen dit als de te handhaven kwaliteitsnorm die meer omvat dan enkel hygiëne. Ook elementen als documentatie, borging, integriteit en traceerbaarheid maken hier deel van uit. Aangezien we zoveel vertrouwen hebben in ons eigen hygiënebeleid, stemmen we ook in met de onaangekondigde voedselcontroles van de IFS. Dit betekent dat op elk moment van de dag een inspecteur onze fabriek mag binnengaan om te controleren of aan de IFS-normen wordt voldaan. Controles maken deel uit van het productieproces, waarbij wij in onze eigen laboratoria microbiologisch en chemisch onderzoek uitvoeren die zeer klantgericht zijn.

Investeringen in de verbetering van ons hygiënebeleid staan bij ons hoog in het vaandel. Onlangs is ons personeel via een e-learning module bijgeschoold op het gebied van hygiëne. Het feit dat wij de kwaliteit van onze producten en grondstoffen deels in ons eigen laboratorium controleren, maakt ons zeer flexibel om bij onbevredigende resultaten meteen te schakelen. Daarnaast proberen wij mee te denken met onze klanten met als doel het gezonder maken van onze producten door zout-, E-nummer- en allergenenreductie.

Dierenwelzijn

Omdat de vers vlees divisie in Zevenaar een leverancier is van onze vleeswarenfabriek in Gouda, hebben wij goed toezicht op het dierenwelzijn. Daarnaast zijn wij door diverse maatregelen, zoals de samenwerking met gecertificeerde veetransporteurs, in staat om onze werkwijze zo diervriendelijk mogelijk te houden.

Doordat de vers vlees divisie in Zevenaar één van onze grootste toeleverancier is, hebben wij goed toezicht op de naleving van dierenwelzijn. Zevenaar houdt rekening met verschillende maatregelen. Ten eerste maken wij alleen gebruik van gecertificeerde veetransporteurs. Ten tweede is er de samenwerking met de organisatie Eyes on Animals die toeziet op het welzijn van de dieren. We hechten ook veel waarde aan de tips en adviezen die deze organisatie geeft om het de varkens zo aangenaam mogelijk te maken. Bij Compaxo worden alleen in Nederland gefokte en gehouden varkens geslacht die afkomstig zijn van IKB-gecertificeerde boeren. Ontwikkelingen op het gebied van verdoving voor het slachten, worden nauwlettend in de gaten gehouden en vergeleken met de huidige verdovingsmethode met als doel te kijken of het op een nog diervriendelijkere manier kan. Als bedrijf voeren we veel controles uit op dierenwelzijn en blijven we waar het kan verbeteringen doorvoeren.

Alle medewerkers die met levende dieren werken zijn SVO-gecertificeerd. Verder maken we gebruik van twee dierenwelzijnsfunctionarissen die zijn opgeleid door de Universiteit van Bristol. Als laatste beschikken we over cameratoezicht in de stallen en op de losplaats en is onze vestiging in Gouda SKAL en Beter Leven gecertificeerd.

In 2020 is Compaxo gestart met een grootschalig project om het gehele verdovingsproces in Zevenaar opnieuw in te richten vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Dit proces bestaat uit het lossen van de dieren, de wachtstallen, het opdrijven en het verdoven. In samenwerking met externe adviseurs op het gebied van dierenwelzijn zijn alle volgende aspecten geoptimaliseerd:

A Proces
B Techniek en materiaal
C Interactie mens-dier 
D Controlemiddelen en dataregistratie

Sociale verantwoordelijkheid

Compaxo is een familieonderneming die werkt met een rijke diversiteit aan medewerkers. Naast diversiteit besteden we ook veel aandacht aan veilige arbeidsomstandigheden. Om die reden volgt het personeel cursussen en trainingen gericht op EHBO en het bevorderen van veilig en hygiënisch werken. Ook is er een personeelsvereniging en een bedrijfsledengroep die zich inzetten voor de beste arbeidsomstandigheden. 

Bij nieuwe investeringen zoeken we altijd naar methoden die het milieu minder belasten. Dit kan gaan van energiebesparing en -terugwinning, waterzuivering, beperken van afvalstromen en transport tot aan routing fabrieken, verpakkingsmaterialen en nog veel meer aspecten van de bedrijfsvoering. 

Bij Compaxo besteden we aandacht aan arbeidsomstandigheden en veilig werken op de werkvloer. Hierdoor krijgt het personeel cursussen en opleidingen gericht op eerste hulp en het bevorderen van veilig en hygiënisch werken. Daarnaast is er een fysiotherapeut beschikbaar voor de begeleiding en behandeling van medewerkers. 

De personeelsvereniging is verantwoordelijk voor diverse bedrijfsuitjes waaraan werknemers kunnen deelnemen. Ook is er binnen Compaxo een bedrijfsledengroep (BLG) aangesteld die de belangen van de medewerkers behartigt, met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Binnen Compaxo stimuleren we interne loopbaanontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Een voorbeeld is het aanbieden van een interne mbo-opleiding van een gerenommeerd opleidingsinstituut binnen de vleesindustrie: SVO Food.

Binnen Compaxo kennen we een grote etnische diversiteit met een breed scala aan nationaliteiten. In dat opzicht zijn we een familieonderneming die werkt met medewerkers die een goede afspiegeling zijn van de samenleving. In samenwerking met de gemeente houden wij onze ogen open voor mogelijkheden om werkloze jongeren (WAJO) en 56-plussers een werkplek te bieden. Met de sociale werkvoorziening proberen we mensen het hele jaar door aan het werk te krijgen. Terwijl ze in de zomer in de groene sector vaak voldoende jobmogelijkheden hebben, hebben wij net in de winter een piek en behoefte aan extra flexibel personeel. 

Wij bieden onze teams naast BHV- ook EHBO-trainingen aan die zijn toegespitst op Compaxo, mede hierdoor hebben wij voldoende BHV’ers en EHBO’ers op de werkvloer en vergroten we zo de veiligheid voor iedereen. Bovendien is de Arbodienst elke week ter plaatse, tot wie de medewerkers zich op elk moment kunnen wenden. Hij of zij begeleidt hen ook in alternatieve trajecten bij ziekte of re-integratie. Daarnaast wordt er regelmatig een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) aangeboden.

Klimaat en milieu 

Bij nieuwe investeringen zoeken we altijd naar methoden die het milieu zo min mogelijk belasten. Hierbij houden we rekening met de impact van onze medewerkers, de werkomgeving en de producten doorheen de hele keten. Dit kan gaan van energiebesparing en -terugwinning, waterzuivering, beperken van afvalstromen en transport tot aan routing fabrieken, verpakkingsmaterialen en nog veel meer aspecten van de bedrijfsvoering. 

Zo wordt er in onze vestigingen geïnvesteerd in materialen en voorzieningen die beter zijn voor het milieu. Zo gebruiken we bijvoorbeeld automatische snelsluitende deuren en zijn de plafonds volledig afgedicht met geïsoleerd RVS-materiaal wat naast betere isolatie ook minder inspanning vraagt van de koelsystemen. Milieuonvriendelijke installaties hebben inmiddels plaatsgemaakt voor betere koelmiddelen en een duurzame ammoniakinstallatie (de hoeveelheid ammoniak is echter zo gering, dat het geen direct gevaar voor het milieu oplevert).

Doordat we over een eigen waterzuiveringsinstallatie beschikken, wordt ongeveer 85% van al het gebruikte water intern gezuiverd. Door aansluiting bij het RVO neemt Compaxo deel aan het MJA3-convenant en houden we ons aan de afspraken. Hierbij wordt er gewerkt met een energie-efficiencyplan. Voor de afvalverwerking worden er daarnaast circa 20 afvalstromen gescheiden ingezameld.

Via het convenant van het afvalfonds draagt Compaxo bij aan de verduurzaming van verpakkingsmaterialen. Zo zijn bijna alle kartonnen en papieren etiketten voorzien van het FSC-keurmerk en is een groot deel van het kunststof verpakkingsmateriaal dat wij gebruiken voorzien van een Plastic Hero logo. Onze verpakkingen zijn ook PVC/PVDC-vrij. PVC/PVDC werd vroeger gebruikt als zuurstofbarrière, maar geeft bij recycling giftige stoffen af. Wij gebruiken EVOH-materiaal, wat een milieuvriendelijker alternatief is. Ook bij het geven van advies aan onze klanten houden we duurzaamheid in het achterhoofd. We zoeken altijd de grenzen op door een zo dun mogelijke folie te gebruiken, zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid en conservering.

Om te voldoen aan de milieuvergunning en de buurt van overlast te ontzorgen, is er een manier gevonden om het vervoer van onze medewerkers te vergroenen. Door busvervoer in te zetten voor medewerkers uit regio Rotterdam konden we het aantal wagens verminderen. Deze oplossing leverde ook secundaire arbeidsvoordelen op voor de medewerkers. 

Aangezien wij over een eigen vrachtwagenvloot beschikken, neemt de druk op efficiëntie in de distributie toe. Door middel van een track & tracing-systeem trachten wij het aantal gereden kilometers en het daarmee gepaard gaande brandstofverbruik zoveel mogelijk terug te dringen.

Interesse
in een
partnerschap?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij stellen ons meer dan open voor nieuwe partnerschappen en uitdagende voorstellen.

Certificaten Zevenaar
Certificaten Gouda